Zmanipulowana treść – jest to treść, która wykorzystuje prawdziwe informacje, ale przedstawia je w taki sposób, aby wprowadzić w błąd odbiorcę. 

Przykład:  tekst, który umieszczono na bardzo popularnej niegdyś na Twitterze grafice z wizerunkiem powstańca warszawskiego, Witolda Kieżuna. Fragment jego wypowiedzi zaprezentowano bez stosownego omówienia, przez co mógł sugerować, że ekonomista pokusił się o krytykę obecnych władz. Ostatecznie okazało się, iż jego słowa były jednak negatywną oceną wszystkich rządzących po 1989 roku.
Źródło: Witold Kieżun – wiadomości tematyczne (AntyFAKE, nowa karta)