Przerobione zdjęcia użyte w zmanipulowanym kontekście – fake news często ma za zadanie pokazać kłamstwo jako prawdę, a zdjęcia przerobione w Photoshopie się do tego celu idealnie nadają. 

Przykład: W Internecie już od dłuższego czasu krąży zdjęcie, na którym firma Metro-Goldwyn-Mayer rzekomo kręci swoje znane logo. Obraz przedstawia odurzonego lwa przypiętego pasami do stołu. Nad nim umieszczono planszę z nazwą MGM. W rzeczywistości było to zdjęcie dokumentujące diagnostykę w klinice weterynaryjnej, które ktoś przerobił.

Zmanipulowane zdjęcie z manifestującym Markiem Kondratem. Ucięto część fotografii i zmieniono treść transparentu zmieniając przekaz zdjęcia.