Treści o dużym ładunku emocjonalnym – najczęściej charakteryzują się krzykliwym tytułem, który ma na celu wywołanie konkretnej reakcji emocjonalnej (strach, gniew, współczucie). Tekst ten dopełniony zostaje odpowiednim zdjęciem, które pogłębia dane emocje. Cel takiego zabiegu polega na tym aby odbiorca zareagował spontanicznie i w przypływie emocji przekazał fake news dalej.
Przykład: zbiórka na chorego chłopca zatytułowana „Serce Jasia zaraz przestanie bić”;