W punkt – atakowanie drugiej osoby personalnie, zamiast odnieść się do jej wypowiedzi i argumentów. 

Przykład: Ania w trakcie kółka dyskusyjnego mówiła na temat równości chłopców i dziewczyn, a Krzysiek zauważył, że nie można jej słów brać na poważnie, ponieważ nie ma braci, tylko siostry i dziwnie się ubiera.