Szukanie potwierdzenia – mamy tendencję do poszukiwania danych, które potwierdzają postawioną przez nas uprzednio tezę, i które pasują do naszych przekonań na temat danej sytuacji. 


Przykład: Grzesiek twierdzi, że matematyka jest trudna i wskazuje na zadanie z trzema gwiazdkami do rozwiązania, nie zwracając uwagi na to, że zadania z jedną czy dwoma gwiazdkami nie sprawiają mu już problemu. Rozumie więc przedmiot coraz lepiej, ale jest do niego uprzedzony.