Samospełniające się proroctwo – zjawisko, które polega na tym, że konkretne oczekiwania w stosunku do wydarzeń sprawiają, iż zachowujemy się w sposób, który powoduje spełnienie tychże oczekiwań. 


Przykład: Ktoś rozpuścił plotkę, że na klasówce nauczyciel zawsze dzieli uczniów na grupy i dlatego większość z nich oblewa. Uczniowie więc umówili się, jak będą siedzieć w klasie, aby sobie podpowiadać. Na lekcji nauczyciel poinformował ich, że będą podzieleni na grupy, ale samodzielnie ich na rzeczone grupy podzielił, co doprowadziło do tego, że uczniowie nie byli w stanie sobie pomagać i większość klasy oblała klasówkę.