Argumentum ad baculum, zwany „argumentem kija” – sposób argumentowania stanowiący próbę zastraszenia rozmówcy. Polega na wypowiedzeniu groźby (np. sformułowaniu jej w trakcie dyskusji na forum) w przypadku, jeżeli nie zostaną spełnione oczekiwania drugiej strony. Sposób ten może przybrać również formę lub realnego ataku przy użyciu siły.

Przykład: Rodzice źle uczącego się dziecka wymierzają mu karę w celu nakłonienia go do poprawy wyników w nauce.

Więcej informacji:
Argumentum ad baculum | w logice, definicja (Artykuł ENCENC, nowa karta)
Appeal to Force/Fear – Argumentum ad Baculum (thoughtco.com, nowa karta)
Argumentum Ad Baculum Examples in Media, Real Life, Politics, News & Ads 2022 (biznewske.com, nowa karta)