Częściowa prawda – tego typu dezinformacja nie opiera się na kłamstwie, lecz na półprawdzie. Wykorzystuje się w celu jej stworzenia prawdziwe wydarzenia i dodaje do nich element nieprawdy. 
Przykład: Stopy procentowe kredytów rosną – prawda; więc banki odmawiają udzielania ich osobom poniżej 25 roku życia – nieprawda.