Ekipa Popojutrze

  • Marcin Bielicki – warsztaty i wsparcie merytoryczne projektu
  • Agata Pakieła – opiekunka projektu na etapie preinkubacji
  • Kinga Skrzyniarz – opiekunka projektu na etapie inkubacji

Konsultacje

  • Michał Sapiński – konsultacje designu gry
  • Karolina Łebek – konsultacje dydaktyczne gry
  • Anna Kusiak – konsultacje metodyczne scenariusza lekcji
  • Julia Karcz, Natalia Wojewoda, Dominika Słowikowska – konsultacje pod kątem grupy docelowej
  • uczestnicy i uczestniczki Turnieju Trójgamicznego – konsultacje pod kątem grupy docelowej

Testy