Projekt jest realizowany w ramach drugiej edycji autorskiego programu wspierania nowatorskich rozwiązań dla edukacji Popojutrze 2.0 – inkubatora innowacji społecznych wybranego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze “KSZTAŁCENIE”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projekt ma szansę budować i testować rozwiązania zmieniające polską edukację. Aktywna rekrutacja o zasięgu ogólnopolskim dociera do osób i podmiotów, mających pomysł i chcących zaangażować swój czas w rozwój i testowanie nowych metod, produktów i rozwiązań. Czytaj więcej na stronie Popojutrze 2.0 (nowa karta).