W założeniu gra edukacyjna może być wykorzystywana zarówno indywidualnie i oddolnie przez młodzież oraz jako multimedialne narzędzie edukacji formalnej w szkołach ponadpodstawowych.Znając wyzwania współczesnych nauczycieli i nauczycielek, proponujemy im rozwiązanie, które będą mogli stosować na kilka różnych sposobów:

  • Jako narzędzie do pracy indywidualnej dla uczniów i uczennic, poza zajęciami szkolnymi, np. w ramach pracy domowej, co wydaje się atrakcyjne ze względu na deklarowany problem z brakiem czasu i przeładowaniem programu nauczania.
  • Jako integralny element lekcji poświęconej problemowi fake news w oparciu o gotowy scenariusz, przygotowany zgodnie z wymogami podstawy programowej, do wykorzystania na podczas godziny wychowawczej.
  • Jako multimedialną metodę do wykorzystania w istniejących lub autorskich scenariuszach lekcji poświęconych fake news, post-prawdzie, zagrożeniach w sieci, kompetencjom informacyjnym i multimedialnym, umiejętności krytycznego myślenia i odsiewania faktów od opinii.
  • Narzędzie może być także wykorzystywane przez samych nauczycieli i nauczycielki, do pogłębienia świadomości problemu nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej i przede wszystkim przedstawionej z perspektywy uczniów.