Myślenie grupowe – syndrom polegający na tym, że na rozwiązanie problemu ma wpływ nasza relacja z członkami grupy, nie zaś próba znalezienia najlepszego rozwiązania.

Przykład: Przed oddaniem projektu, kilka osób z grupy zwróciło uwagę na niedopracowany fragment. Żaden z uczniów nie chciał jednak być tym, który zwróci uwagę kolegom, którzy go przygotowali. Grupa oddaje więc projekt taki jaki jest i dostaje niższą ocenę ze względu na niedopracowaną część.

Więcej informacji:
Syndrom grupowego myślenia – Zielona Linia – ZL (zielonagora.gov.pl, nowa karta)
Myślenie grupowe a myślenie indywidualne (szozmd.pl, nowa karta)
„Myślenie grupowe” to wymówka (scanner.com.pl, nowa karta)
Pułapki podejmowania decyzji w grupie (metis.pl, nowa karta)
Podejmowanie decyzji – jak uniknąć syndromu myślenia grupowego (Blog SaldeoSMART, nowa karta)
Jak walczyć z syndromem myślenia grupowego? (Monika Schwertner, nowa karta)
Syndrom grupowego myślenia – Encyklopedia Zarządzania (mfiles.pl, nowa karta)