Backfire effect/ Efekt odwrotny – napotykając dowody, które powinny spowodować, że wątpimy w swoje przekonania, często odrzucamy je i wzmacniamy swoje poparcie dla pierwotnego stanowiska.

Przykład: Badanie, w którym sprawdzano preferencje wyborców, wykazało, że przedstawianie ludziom negatywnych informacji na temat faworyzowanego przez nich kandydata politycznego, często powoduje zwiększenie poparcia dla niego.

Efekt autorytetu – oznacza naszą skłonność do przyznawania racji osobom, które uważamy za autorytety. Drugim tego przejawem jest okazywanie większej uległości i posłuszeństwa względem nich niż względem osób, które uważamy za równe sobie lub tak samo kompetentne.

Przykład: Hasło twierdzące, że coś jest zalecane przez podmiot powszechnie uznawany za szanowany, np. produkt rekomendowany przez Instytut Matki i Dziecka.

Więcej informacji:
https://effectiviology.com/backfire-effect-facts-dont-change-minds/#Examples_of_the_backfire_effect (effectiviology.com, nowa karta)

https://www.crazynauka.pl/efekt-autorytetu-czesty-blad-poznawczy-czyli-dlaczego-ufamy-ludziom-o-wysokim-statusie/ (crazynauka, nowa karta)
https://proksa-bielawa.pl/czym-jest-efekt-autorytetu/ (proksa-bielawa, nowa karta)
https://www.wyjasnie.pl/index.php/2021/12/03/eksperyment-milgrama-i-efekt-autorytetu/ (wyjasnie.pl, nowa karta)