Pytanie tendencyjne, zwane inaczej „pytaniem pułapką” – jest to taktyka zadawania pytań w taki sposób, aby uzyskać odpowiedź, którą można wykorzystać przeciwko swojemu rozmówcy.  Stosuje się ją przy zadawaniu pytania, które zakłada (przypuszcza) coś, co nie zostało udowodnione lub zaakceptowane.

Przykład: „Czy nadal spotykasz się z Asią?” Odpowiedź „tak” potwierdza, że odpowiadający nadal się z Asią spotyka, natomiast odpowiedź „nie” sugeruje, że już się nie spotyka, ale że kiedyś tak było.