Infodemia (zalew informacji w social mediach, w którym trudno rozróżnić fakty od fikcji) pokazuje potrzebę skutecznej edukacji zakresie (prezentowanie informacji w sposób bardziej atrakcyjny/sensacyjny/kontrowersyjny, by zwiększyć zainteresowanie kosztem zgodności z prawdą). 

0 %

Według raportu MIT(plik PDF rozmiar 0,5MB), w latach 2006-2016 prawdopodobieństwo udostępnienia fałszywych informacji na Twitterze było 70% większe niż prawdziwych.

Fuckt.online to skierowana do młodych ludzi (czyli grupy najbardziej eksponowanej na fake news w sieci) gra edukacyjna, która wyposaży ich w niezbędne kompetencje, pozwoli zrozumieć złożoność zjawiska i skalę jego oddziaływania. Będzie to edukacyjna gra przeglądarkowa, która w założeniu wykorzystuje środowisko i mechanizmy fake news, aby w praktyce kształtować umiejętności, angażować emocjonalnie i pokazywać konsekwencje dezinformacji w sieci.

Projekt adresuje potrzebę poruszania w szkole problemów realnego świata, z którymi borykają się młodzi ludzie i wyposażenia ich w kompetencje niezbędne zarówno w szkole jak i w życiu. Robi to także w oczekiwanej formie: angażującej, interaktywnej, multimedialnej, opartej na emocjach i doświadczeniu. 

W założeniu gra edukacyjna może być wykorzystywana zarówno indywidualnie i oddolnie przez młodzież oraz jako multimedialne narzędzie edukacji formalnej w szkołach ponadpodstawowych.

0 %

Według raportu Reuters Institute (plik PDF rozmiar 7,2MB), 84% Polaków i Polek używa Internetu jako źródła informacji. 46% wierzy w wiadomości, które wyszukali w sieci, a 37% w te pochodzące z mediów społecznościowych.

FAKE NEWS I DEZINFORMACJA

Według najnowszych doniesień (Digital News Report 2021, Reuters Institute (plik PDF rozmiar 7,2MB) ) wykorzystanie mediów społecznościowych jako źródła informacji jest powszechne zwłaszcza wśród osób młodych i tych na niższym poziomie edukacji. 84% Polaków i Polek używa Internetu jako źródła informacji, głównie z użyciem smartfona (81%). 46% rodaków i rodaczek wierzy w wiadomości, które wyszukali w sieci, a 37% w te pochodzące z mediów społecznościowych. Jednocześnie wzrasta globalna obawa o zetknięcie się z fake news, a w większości krajów za główne źródło rozprzestrzeniania fałszywych informacji uznawany jest Facebook.

Według raportu Ipsos (plik PDF rozmiar 1,2MB) z 2020 roku, 43% Polaków i Polek jest przekonanych, że ich rodacy i rodaczki nie potrafią odróżnić prawdziwej informacji od fake news. Samych siebie oceniamy znacznie lepiej – tylko 10% Polaków i Polek nie jest pewnych własnej umiejętności oceny. Jednak dużo zależy od źródła informacji: 25% wierzy newsom udostępnianym przez osoby, które znają wyłącznie z Internetu, ale już udostępnienie przez osoby znane osobiście zwiększa wiarę w przekazaną informację – w takie wierzy 59% badanych.

Dezinformacja w Internecie zarówno bezpośrednio jak i pośrednio wpływa na zaostrzenie dyskursu publicznego, polaryzację społeczeństwa, szerzenie dezinformacji, hejtu i przemocy. 80% Polaków i Polek zgadza się ze stwierdzeniem, że „obecność wiadomości i informacji, które są nieprawdziwe lub zniekształcają rzeczywistość, stanowi problem w Polsce” – Demagogx (plik PDF rozmiar 0,7MB).